Bashkohu Me Ekipin Tone

Aplikoni per pozicioni tuaj te preferuar dhe bashkohu me ekipin qe vlereson punen dhe profesionalizmin tuaj

Behuni Pjese e Ekipit Tone

Abis Inside Studion ofron disa pozicione vakante per te plotesuar stafin e punes. Aplikoni dhe perfitoni nga mundesia per tu bere pjese e nje nga ekipeve me te mira me experience me shume se 10 vjecare ne fushen e internetit.

Suksesi i një skuadre varet nga bashkëpunimi dhe pasioni i secilit anëtar për objektivin e përbashkët.

Pozicione Vakante

Aplikantët  duhet te plotesojne keto kritere per tu perzgjedhur ne hapat e tjera te aplikimit per pozicionin e kerkuar:

Përvojë 1-2 vjecare: Aplikanti duhet të ketë një përvojë të mjaftueshme 1-2 vjet në web dizajn, të treguar me portfolion e projekteve të mëparshme. Portfoli duhet të përmbajë përfshirjen  e projekteve të ndryshme për të treguar aftësitë e tyre.

Aftësitë e dizajnit grafik: Aplikanti duhet të ketë njohuri të thella të dizajnit grafik, duke përfshirë aftësitë në përdorimin e mjeteve të dizajnit të grafikës, si Adobe Photoshop, Illustrator, dhe të tjera.

Aftësitë në HTML/CSS: Aplikanti duhet të ketë njohuri të mira të HTML dhe CSS, pasi këto janë gjuhët themelore për ndërtimin e faqeve të internetit.

Përvojë në Wordress: Kerohet nje experience duke filluar nga minimumi 2 vjet e treguar ne projekte reale te realizuara.

Njohuri ne UX/UI: Aplikanti duhet të kuptojë dhe të aplikojë principet e User Experience (UX) dhe User Interface (UI) design për të siguruar që faqet e internetit jenë tërheqëse dhe të përdorueshme.

Aftësi të komunikimit: Komunikimi është thelbësor për të kuptuar nevojat e klientëve dhe për të bashkëpunuar me ekipin. Aplikanti duhet të ketë aftësi të mira të komunikimit verbal dhe të shkruar.

Aftësi analitike: Aplikanti duhet te kete njofuri analitike per te analizuar te dhenat  qe duhet per te perfunduar projekte projekte te ndryshme.

Kreativitet: Dizajni i faqes së internetit është një proces kreativ. Aplikanti duhet të ketë aftësinë për të krijuar dizajne të reja dhe të inovojë.

Aftësi për të punuar në grup: Shpërndarja e detyrave dhe bashkëpunimi me zhvilluesit e internetit dhe ekipin e marketingut është e rëndësishme. Aplikanti duhet të ketë aftësinë për të punuar efektivisht në ekip

Përvojë e mëparshme në marketingun dixhital: Aplikantët duhet të kenë njohuri dhe përvojë në fushën e marketingut dixhital. Kjo mund të përfshijë përvojë me kampanjat në rrjete sociale, marketingun në motorët e kërkimit (SEO/SEM), email marketing, reklamën në internet, dhe të tjera.

Njohuri të mira të platformave dixhitale: Aplikantët duhet të jenë të njohur me platformat e marketingut dixhital, si Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn Ads, Twitter Ads, Instagram Ads, dhe të tjera. Ata duhet të dinë se si t’i përdorin ato platforma për të arritur qëllimet e tyre.

Analizë dhe aftësi matëse: Njohja e analizës së të dhënave dhe aftësia për të kuptuar dhe përdorur të dhënat analitike është thelbësore. Aplikantët duhet të jenë në gjendje të monitorojnë dhe të interpretojnë performancën e fushatave të marketingut dixhital dhe të bëjnë ndryshime në bazë të rezultateve.

Njohuri të thellë të SEO: Për pozicionet e marketingut dixhital, njohja e thellë e optimizimit të motorëve të kërkimit (SEO) është e rëndësishme. Aplikantët duhet të dinë se si të optimizojnë faqet e internetit për të rritur vizibilitetin në motorët e kërkimit.

Njohuri të rrjeteve sociale: Njohja e rrjeteve sociale dhe aftësia për të menaxhuar llogaritë në platforma të ndryshme sociale është e rëndësishme. Aplikantët duhet të jenë në gjendje të krijojnë dhe të menaxhojnë kampanjat e reklamës në rrjetet sociale.

Të ketë një portofolio: Aplikantët që kanë një portofolio të punëve të mëparshme në fushën e marketingut dixhital kanë avantazh. Ky portofolio mund të përfshijë kampanja të mëparshme, projekte të ndryshme, ose produkte të veçanta të marketingut.

Njohuri themelore të email marketingut: Aplikanti duhet të kuptojë thelbin e email marketingut, përfshirë konceptet themelore si listat e emailave, segmentimin e audiencës, automatizimin, raportimin dhe metricat kyçe të suksesit.

Njohuri në përdorimin e platformave të email marketingut: Përvoja në përdorimin e platformave të njohura të email marketingut si MailChimp, Constant Contact, HubSpot, ose të tjera është një avantazh.

Përgatitje dhe zhvillim fushatash: Aplikanti duhet të jetë në gjendje të përgatisë dhe të menaxhojë fushatat e email marketingut, duke përfshirë planifikimin, dërgimin dhe vlerësimin e tyre.

Aftësi analitike: Aplikanti duhet të jetë në gjendje të analizojë performancën e kampanjave dhe të përmirësojë strategjinë bazuar në të dhënat e raporteve.

Njohuri në rritjen e listës së emailave: Aftësia për të rritur listën e abonuesve duke përdorur metoda të ndryshme të akumulimit të emailave është shumë e rëndësishme.

Aftësi të forta komunikimi: Një aplikant i suksesshëm duhet të ketë aftësi të mira të komunikimit, përfshirë komunikimin me audiencën nëpërmjet emailave dhe raportimin tek ekipi dhe menaxherët.

Njohuri të përdorimit të automazimit: Aplikanti duhet të ketë njohuri të përdorimit të automatizimit të email marketingut për të personalizuar më shumë komunikimin me abonuesit.

Aftësi të përdorimit të mjeteve analitike: Përdorimi i mjeteve analitike si Google Analytics për të monitoruar trafikun e faqes së internetit dhe performancën e kampanjave është një avantazh.

Kompjuterika dhe Përdorimi i Teknologjisë: Aplikantët duhet të jenë të njohur me softuerë dhe mjete të përdorura në SEO, si Google Analytics, Google Search Console, Moz, SEMrush etj. Përveç kësaj, aftësitë e tyre me HTML, CSS dhe ndërfaqen e përdoruesit janë të rëndësishme.

Kuptimi i Motorëve të Kërkimit: Aplikantët duhet të kuptojnë si punojnë motorët e kërkimit, siç është Google, Bing, dhe të kenë njohuri të thella mbi rregullat dhe udhëzimet për optimizim.

Kërkesat për Përmbajtjen: Aplikantët duhet të jenë të njohur me praktikat e përshtatshme për krijimin e përmbajtjes së cilësisë, duke përfshirë përdorimin e fjalëve kyçe, strukturën e mirë të përmbajtjes dhe zhvillimin e strategjive të përmbajtjes.

Kërkimi i Fjalëve Kyçe: Njohuria e thellë e kërkimit të fjalëve kyçe dhe aftësia për të zgjedhur fjalët kyçe të përshtatshme për një projekt është e rëndësishme.

Link Building: Njohja e strategjive për të ndërtuar lidhje të jashtme të cilat rritin autoritetin e faqes suaj është një aftësi e kërkuar.

Analiza e Konkurrencës: Aplikantët duhet të jenë të aftë të analizojnë konkurrencën dhe të zhvillojnë strategji për të konkurrur me sukses.

Aftësitë Analitike: Njohja e analizës së të dhënave dhe aftësia për të monitoruar dhe përmirësuar performancën e faqes është e rëndësishme.

Marrëdhënia me Klientët dhe Bashkëpunimi: Aplikantët duhet të jenë të aftë për të komunikuar me klientët ose ekipet e tyre dhe të bashkëpunojnë me ta për të arritur qëllimet e SEO.

Aftësi Krijuese: Krijimi i përmbajtjes së re dhe zhvillimi i strategjive kreative është një përparësi.

Aftësi të Njohura të Marketingut dhe të Tregtisë: Njohuria e përgjithshme e marketingut dhe tregtisë është një avantazh.

Njohuri të Përgjithshme të Programimit: Në disa raste, njohja e programimit (si Python, JavaScript, etj.) mund të jetë një avantazh për automatizimin e disa detyrave të SEO.

Plotesoni te dhenat dhe specifikoni pozicionin per te cilin aplikoni

[contact-form-7 id="76" title=""]